Formulier voor herroeping/retourzending

 (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:    

Esters Naaisels

Vincent van Goghstraat 9

7141 XP, Groenlo

estersnaaisels@gmail.com

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product/artikelnummer]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

Naam: 

________________________________________________________________________________________________

 

Adres: 

________________________________________________________________________________________________

 

Postcode                                 Woonplaats:

__________________                                 _________________________________________________________

 

Handtekening  

_______________________________________________________________________________________

Alleen nodig wanneer dit formulier op papier wordt ingedient.

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.